behandlingar.jpg

Behandlingar

Behovet av tandvård ser väldigt olika ut. Vi gör en riskbedömning av din munhälsa vid varje undersökning som ligger till grund för hur ofta du behöver komma och vilken förebyggande behandling som är bäst för just dig.

För att du ska få och bibehålla en god munhälsa är regelbundna besök hos tandläkare/tandhygienist viktigt.

Vår målsättning är att du ska kunna behålla dina tänder friska livet ut. Vi hjälper dig och ger dig råd för att detta ska kunna vara möjligt.

Du kanske inte har varit hos tandläkaren på många år? Du kanske upplever svårigheter att tugga för att bettet inte stämmer eller att du har förlorat en del tänder?

För en del kan det av olika anledningar dröja länge mellan tandläkarbesöken, det kan vara rädsla, flytt, ekonomiska orsaker. På kliniken har vi stor samlad erfarenhet och håller oss ständigt uppdaterade på alla nya metoder som kommer. Nu för tiden finns det stora möjligheter att lösa de flesta situationer!

Hos oss är alla patienter lika viktiga!