Implantat

Tänder kan gå förlorade av många olika anledningar. Det finns också flera sätt att ersätta dem på, men att ersätta tänder med implantat är ofta ett bra alternativ.

Ett implantat sitter fast förankrat i käkbenet. Man har över 90 procent lyckande på denna typ av behandling. Innan man beslutar om implantat behöver en utredning göras för att se om det finns tillräckligt med käkben att fästa implantatet i.

Fasta tänder ger såväl trygghet som bra estetik vilket medför att livskvaliteten ökar.

Implantat måste skötas och ses över regelbundet för att munhälsan ska behållas.

På mottagningen har vi lång erfarenhet av behandling med tandimplantat och har sedan sedan 1990 behandlat över 1000 patienter. För att säkerställa bästa behandlingsresultat samarbetar vi med käkkirurgisk specialist.