Proteser

Proteser kan ersätta allt från enstaka tänder till alla tänder. Om man saknar alla tänder så gör vi en helprotes. Finns det egna kvarvarande tänder så kallas det en delprotes. Proteser kan plockas ut ur munnen och sitter alltså inte fast som en bro eller implantat.