Tandvårdsförsäkringen

I juli 2008 började den nya tandvårdsförsäkringen att gälla, den har sedan dess gjorts om flera gånger. 2014 gjordes en större förändring som bl.a innebär en förbättring beträffande ersättning för implantat och kronor långt bak i munnen. Den innebär bla att alla patienter, oavsett ålder är berättigade till högkostnadsskydd och ett årligt allmänt tandvårdsbidrag.

För dig som patient är detta väldigt positivt. Stora behandlingar har med den nya försäkringen blivit billigare. Du betalar 100% av kostnaden upp till 3000 kronor.Denna summan är beräknad på Försäkringskassans pris på varje åtgärd, det så kallade referenspriset. Blir behandlingen under en behandlingsperiod dyrare så träder tandvårdsförsäkringen in och ersätter en del av kostnaden. För att Försäkringskassan ska betala en del av din tandvård, finns det en hel del regler som ska vara uppfyllda.

Det måste finnas en aktiv skada på varje tand man åtgärdar, så för oss är det viktigt att vi noggrannt dokumenterar inför behandlingen, med röntgen och ibland foto. Försäkringskassans del dras av automatiskt från din räkning, så du behöver aldrig som patient ha någon kontakt med dem. Förutom högkostnadsskydd får alla patienter ett sk. allmänt tandvårdsbidrag varje år på 300–600kr. Man har också infört ett särskilt tandvårdsbidrag, 600kr varje halvår. Detta kan du få vid vissa sjukdomstillstånd eller om du är mycket muntorr pga medicinering. Man behöver i så fall antingen ett läkarintyg på sin sjukdom eller göra ett salivprov. Vissa behandlingar får du som patient alltid betala i 100%. Det gäller t.ex all vård som man gör enbart av utseendemässiga skäl, t.ex tandblekning och skalfasader.

Inför all större behandling får du ett kostnadsförslag där du kan se vad kostnaden för dig kommer att bli och
hur mycket som ersätts av Försäkringskassan. Vill du veta mer om försäkringen – www.forsakringskassan.se.