Permittering

Tandläkarna

Med anledning av Coronapandemin har Praktikertjänst AB beslutat om deltidspermittering från och med måndag 30/3. För oss innebär det att vi från detta datum kommer att ha begränsade öppettider och telefontider. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer behandlar vi för tillfället inte dig som är över 70 eller som tillhör någon av riskgrupperna. Om du får akuta besvär eller om det är behandling som inte kan vänta så löser vi det efter individuell bedömning. Permitteringen ligger på 6 månader, men vi hoppas förstås att få komma igång för fullt tidigare än så, allt hänger på hur Coronapandemin utvecklar sig. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du som patient ska få ett snabbt och bra omhändertagande!

Vad gör vi för att du ska få en säker vård?

Det viktigaste vi kan göra är att ingen person som har symptom på en luftvägsinfektion kommer in på mottagningen, vare sig personal eller patient. Vi i personalen stannar hemma vid minsta symptom och två extra dagar efter att man är symptomfri. På kliniken följer vi de basala hygienrutinerna, vi är alltid väldigt noga med detta. Vi tänker extra på att du ska få komma in på behandlingsrummet så fort som möjligt. För att undvika onödig kontakt med andra patienter är det bra om du kommer 5-10 minuter innan utsatt tid och inte för tidigt. Har du symptom på luftvägsinfektion exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber? Gå inte in på mottagningen- kontakta oss för rådgivning! Du kan också kontakta 1177 för mer information. Gå gärna in på bifogad länk till Folkhälsomyndigheten för aktuell information!https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/