Till dig som är över 70 år eller i annan riskgrupp

Vi vet att du som är över 70 år eller i annan riskgrupp ska undvika kontakter som inte är nödvändiga. Samtidigt är en försämrad munhälsa också en risk för hälsan. Vi vill därför erbjuda dig möjlighet att komma på kontroll med så liten exponering som möjligt. Vi kan exempelvis ta emot dig tidigt på morgonen eller sent på dagen, och se till att du slipper sitta i väntrummet. Då minimerar vi smittrisken. Välkommen att höra av dig om du har frågor!